Gå til innhold Gå til søk

Kropp, bevegelse og helse

Barnemøte

 • Øve på å sitte rolig under et møte
 • Holde nøkkelen, holde blyant, krysse ut dagen
 • Rekke opp hånden
 • Gjennom konfliktløsning jobber vi med respent for hverandre. Akseptere at man er forskjellig
 • Gi seg med barnemøte når vi ser at barna har fått nok

Samling

 • Bevegelsesleker, sangleker, mimelek, dansin
 • Teater
 • Bevistgjøre navn på kroppsdeler
 • Tytmeinstrumenter, rim og regler
 • Ta på hverandre på en positiv måte eks massasje

Leken

 •  Bruke fellesrommet til gym, sangleker, yoga
 • Ball lek, sisten, hinderløype, trampoline
 • Hinderløype ute med naturmateriale
 • Lek ute, sykle med egen sykkel, hoppe tau, paradis
 • Leke ute i all slags vær, gå på ski, skøyter
 • sansemotorikk

Måltidet

 • Bevistgjøre barna på hva som er sunn mat
 • Lære om ulike typer mat ved å få være med på handling i butikken
 • Smøre mat selv, er med å lage mat/bake brød
 • Øye/hånd koordinasjon. Hygiene
 • Fysisk trening ved å gå til og fra butikken
 • Hva snakker man om ved bordet - tenke holdninger
 • Alle viser gode holdninger til fredagsmalet - "smil selv om du ikke liker"

Prosjekter

 • Legge opp til prosjekter når man kan
 • Legge inn andre aktiviteter enn å finne svar på pc eks tur ut av barnehagen
 • Førstehjelsprosjekter
 • Prosjekter om kropp, helse og sunn mat
 • La barna være med å planlegge tur

Garderoben

 • Legge til rette for at barna skal lære å kle på seg selv. Finmotorikk ved glidlåser, knytte sko
 • Bevisst hva man skal ha på seg i forhold til vær
 • La barna få tid til å kle på seg - hjelpe hverandre
 • Lære begreper om kropp eks høyre og venstre ben
 • Do treninge, venter på tur. Se seg selv i speilet oppdage likheter og forskjeller
 • Personalet kle på seg sammen med barna når man skal ut

I skogen eller på andre turer

 • Ha turdag (alle årstider). Bruke god tid på turene
 • Gi barna variasjon i forhold til terreng
 • Hyggen ved et måltid ute - bål. Gi barna gode opplevelser slik at de trives ute
 • Rydde opp etter seg når man går fra tur
 • Voksne tar iniativ til ulike leker
 • Vi voksne tenker grunnleggende trafikkregler når vi går på tur
 • Lage pinnebrød, klare i trær
 • Bruke tau til å balandere på og klatre med
 • Lære om alt som vokser i naturen
Publisert
07.02.2013
Sist endret
07.02.2013

Kontakt oss

Styrer: Siri Westheim

Tlf. 32 13 29 40

Tlf. 46 41 43 09

Adresse: Toppveien 18, 3514 Hønefoss

Mobiltelefon på avdelingen:

Tlf. Utsikten 99 47 00 62

Tlf. Bosoa 99 46 92 21

Tlf. Snekkerstua 99 46 97 71

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk