Gå til innhold Gå til søk

Kommunikasjon, språk og tekst

I LEKEN

 • Benevne lekens innhold
 • Positiv bekreftelse, tenke løft
 • Tenke turtaking, triangulering og andre elementer i marte meo
 • Hjelpe barna som har behov for det til å utvikle leken videre
 • Prate, samtale med barna mens man leker
 • Bruke leken når man dramatiserer eventyr
 • Voksne med på leken på barnas premisser
 • Felles opplevelser om kan brukes i lek
 • Gode rollemodeller
 • Barna leke barnemøte og samlinger
 • Tenke konfliktløsning – ”hva skjedde?”

 UNDER BARNEMØTE OG SAMLING

 • Lære å snakke en om gangen, vente på tur
 • Sang, eventyr, rim og regler, dramatisere
 • La barna ha ansvar for barnemøte og samlinger
 • Bruke kalenderen med logoer
 • Legge grunnlag for å kjenne igjen bokstaver, tall, farger
 • Bruke snakkepakka og konkreter
 • Munnmotoriske øvelser
 • Feire bursdager, merkedager, høytider
 • Tenke konfliktløsning

 VED MÅLTIDET

 • Benevne maten
 • Gode samtaler
 • Barna øver seg på samtaler
 • Barna øver seg på å henvende seg v/navn
 • Rim og regler
 • Tenke elementene i marte meo
 • Lese på melkekartonger
 • Humor

 I GARDEROBEN

 • Benevne klær og kropp
 • Samtale med barna hva vi trenger å ha på – bruke rollespill om hva barna skal ha på seg
 • Dele opplevelser, hjelpe hverandre
 • Bruk av sang, rim og regler
 • God følelse av mestring
 • Humor, ros
 • Fokus på løft og bruk av ”Jeg kan”

 

PÅ TURER

Kommentere og benevne det man opplever og ser

 • Bruke naturen til å skrive i snø, sand, steiner osv
 • Rom og tid for den gode samtalen, undre seg med barna
 • Sang, rim og regler
 • Tenke marte meo (triangulering)
 • Konfliktløsning
 • Bruke natursti (tekst og bilder) 

VED PROSJEKTER

 • Snakke, samtale, kommunisere hele veien under prosjektarbeid
 • Dokumentasjon, tekst og bilde. Snakke om det som står der
 • Vise frem ”resultatet” for resten av barnegruppa
 • Lære metoder for å finne ut hva man lurer på
 • ”Slippe kontrollen” som voksen – la barna være med å utvikle prosjekter
 • Bruke bøker for å finne informasjon om det man lurer på
 • Bruke data og internett
 • Snakke om hva man lærer når man jobber med prosjekt
 • Følge logiske tanker i en prosess
 • Alle med!
Publisert
07.02.2013
Sist endret
07.02.2013

Kontakt oss

Styrer: Siri Westheim

Tlf. 32 13 29 40

Tlf. 46 41 43 09

Adresse: Toppveien 18, 3514 Hønefoss

Mobiltelefon på avdelingen:

Tlf. Utsikten 99 47 00 62

Tlf. Bosoa 99 46 92 21

Tlf. Snekkerstua 99 46 97 71

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk