Gå til innhold Gå til søk

Etikk, religion og filosofi

VED PROSJEKTER

 • Vi tenker hvem – hva- hvorfor – hvordan
 • Barns undring brukes som grunnlag for spørsmålsformuleringer
 • Barn med andre religioner kan være utgangspunkt for et prosjekt
 • Barna øver seg på å vente på tur, hjelpe hverandre og løse oppgaver sammen
 • Ta vare på levende liv, jorda, dyr – utgangspunkt for flere prosjektarbeider
 • I prosjekter filosoferer vi sammen med barna 

PÅ TURER

 • Vi har eget tursted bak Haug kirke. Det er naturlig å snakke om kirken når vi går forbi.
 • Når barna tar iniativ snakke om hvem gud er, begravelser, dåp
 • Respektere kirkegården – lære seg å gå stille forbi når det er begravelser
 • Vi besøker kirken i desember
 • Lære barna å vise respekt for dyr, planter
 • Snakke med barna hvordan vi skal være på turer, hvordan møter vi andre
 • Barna skal lære å bli glad i naturen og verne om den 

I GARDEROBEN

 • Personalet og foreldrene skal ikke snakke over hodet på barna i garderoben
 • Vi jobber med empati og respekt barna imellom
 • Barna lærer å vente på tur når de skal ha hjelp av en voksen
 • Barna lærer å hjelpe hverandre – de store hjelper de små
 • Samtale med barna mens de kler på seg – lytte, bekrefte det som barna forteller

UNDER MÅLTIDET

 • Barna lærer å spørre på en ok måte eks. ”kan du sende meg melken”
 • Barna lærer å vente på tur
 • Alle skal lære seg god bordskikk eks sitte på stolen, takke for maten og ryddet opp etter seg
 • Vi bruker elementene fra marte meo for å få alle barna med i samtalen
 • Barna skal respektere hverandre
 • Vi snakker om likheter/ulikheter eks at barna liker forskjellig pålegg
 • I desember synger vi ”tenn lys ”sangen og snakker om barna hva slags budskap sangen har

VED BARNEMØTE OG SAMLING

 • Vi tar opp konflikter i barnemøte
 • Vi snakker om hvordan vi skal være mot hverandre, hvordan skal vi ta imot nye barn som kommer
 • Rom for barnas tanker
 • Prosjekt gruppene forteller hva de har funnet ut på barnemøte eller samling – legge vekt på barnas undring
 • Vi snakker om hvordan vi skal oppføre oss ved kirkebesøk
 • Vi snakker med barna om likeheter/forskjeller
 • Barna lærer å si meningen sin og snakke i stor forsamling. De lærer å vente på tur og lytte til andre
 • Barna lærer å se hverandre – skape fellesskap følelse
 • Vi bruker eventyr, rolle spill om etikk og filosofi
 • Vi undrer oss sammen
 • Vi markerer religiøse høytider

I LEKEN

 • Vi jobber med konfliktløsning og hjelper barna til å løse konflikter
 • Barna skal lære å respektere lekekameratene sine
 • Barna kan ta med seg egne leker i barnehagen hver dag – vi hjelper barna til å lære seg forskjellen på mitt, ditt og kunne låne av hverandre
 • Leke ut livets realiteter. Barna får tilbakemelding på den de er eller den rollen som de tar i leken.
 • Leken har mye filosofi i seg selv – materiale blir til ”ting” og barna tar ulike roller

 

Publisert
07.02.2013
Sist endret
07.02.2013

Kontakt oss

Styrer: Siri Westheim

Tlf. 32 13 29 40

Tlf. 46 41 43 09

Adresse: Toppveien 18, 3514 Hønefoss

Mobiltelefon på avdelingen:

Tlf. Utsikten 99 47 00 62

Tlf. Bosoa 99 46 92 21

Tlf. Snekkerstua 99 46 97 71

 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk