Gå til innhold Gå til søk

Danning og læringsmiljø

Danning knyttes til barnehagens verdigrunnlag som er forankret i grunnleggende verdier som fellesskap, medansvar og respekt for menneskeverdet. Danning skjer i barnets samspill med omgivelsene og er en kontinuerlig prosess som varer hele livet. Gjennom danning er barna i våre barnehager med på å omsette holdninger til handlinger.

 Vi støtter barns lærelyst og bidrar til et godt grunnlag for livslang læring. Dette innebærer at læring i våre barnehager sees i nær sammenheng med lek, danning og omsorg. Barn lærer gjennom det de opplever og erfarer. Hvordan vi møter barns uttrykk gjennom kropp, språk, følelser og sosiale relasjoner er avgjørende for barnas læring. Barnehagen styrker barns læring og knytter fagområdene til både formelle og uformelle læringssituasjoner. Hos oss har personalet et aktivt forhold til barns læringsprosesser. Vi deler av vår kunnskap, utviser engasjement og oppfinnsomhet for å vekke barnas interesse. Dette kan sees ved at barn og voksne undersøker, stiller spørsmål og sammen finner svar. Vi vektlegger en anerkjennende væremåte i forhold til barns læring. Vi støtter og utfordrer barna gjennom å gi varierte opplevelser.

Publisert
05.11.2010
Sist endret
05.08.2016

Kontakt oss

Hallingby barnehage

3525 Hallingby

Tlf: 915 63 645

 Styrer: Nina Tangen Hagen 

 

Mobiltelefon på avdelinger:

Grønn: 98 03 46 98

Fiolett: 94 15 31 71

Blå: 94 15 36 29

Brun: 97 41 15 60send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk