Gå til innhold Gå til søk

Blå

Barn og voksne på Blå

Blå er en avdeling med 18 barn i alder 4-6 år, en pedagogisk leder og tre assistenter i totalt 2,95 stillinger. I tillegg er det noe eksttraressurs på avdelingen.

Sosial kompetanse og lek

På Blå er vi opptat av at leken skal ha en fremtredende plass i barnas hverdag i barnehagen. I et lekefellesskap legges grunnlaget for barnas vennskap og sosiale kompetanse. Vi er med og støter barna i relasjon med andre barn, slik at barna føler trygghet og mestring i leken. Vi jobber med hvordan vi skal være mot hverandre slik at alle trives i barnehagen, og at vi må vise hvensyn og empati til hverandre. Vi oppfordrer også barna til å si i fra hvis de opplever at noe er urettferdigeller noe ugreit har skjedd.

Selvstendighet

På Blå øver vi mye på å bli selvstendige, både i forhold til praktiske gjøremål og i forhold til å ta egne avgjørelser. Vi oppfordrer barna til å kle av- og på seg selv, henge opp klær, rydde etter måltid osv. Året før skolestart er dette ekstra viktig.

Samling og barnemøte

Hver dag har vi barnemøte og samlingsstund. På barnemøte har vi opprop, snakker om hvilken dag det er og hva vi skal den dagen. Dette gjør vi for å gjøre dagen mer forutsigbar, og skape oversikt. I samlingsstund har vi fokus på språk, antall, rom og form, eventyr, sang, rim og regler. I samling øver også barna på å snakke i en gruppe og å tørre og ha andres oppmerksomhet.

Turdag og gym

Annenhver mandag pakker vi sekken med mat og drikke og går på tur i nærmiljøet. På tur får barna prøvd seg på grovmotorikk og utholdenhet. Barna liker også godt å leke i skogen, utforske og undre seg over det de finner.

Den andre mandagen er vi i gymsalen på skolen, der har vi stor boltreplass og mye utstyr vi kan bruke. Bedret motorikk gir mestringsfølelse og bedre selvfølelse, og øker lysten til å prøve nye ting.

Maxi-gruppe

Hver torsdag har vi maxi-gruppe. Maxi-gruppe er en skoleforberedende aktivitet for de eldste barna på Blå og Brun. Her forbereder vi oss til skolestart, samtidig som barna blir kjent med skolen og fremtidige klassekamerater.

 

 

 

Publisert
11.05.2009
Sist endret
05.08.2016

Kontakt oss

Hallingby barnehage

3525 Hallingby

Tlf: 915 63 645

 Styrer: Nina Tangen Hagen 

 

Mobiltelefon på avdelinger:

Grønn: 98 03 46 98

Fiolett: 94 15 31 71

Blå: 94 15 36 29

Brun: 97 41 15 60send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk