Gå til innhold Gå til søk

Inntaktsteam

Inntaksteam er en drøftingsarena med beslutningsmyndighet hvor formålet er Helhetlig tilnærming til tjenestetildeling for barn, unge og familier med særlige og sammensatte behov.

Teamet har fokus på barn/unge og familiens egne ressurser fremfor begrensninger og offentliges rolle som tilrettelegger for de gode valgene.

Inntaksteamet består av representant fra Barnevernet, NAV, PPT, Forebyggende helsetjenester barn og unge, Oppvekst, Tjenester til funksjonshemmede, (TTF), Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester og Koordinerende enhet.

Kontaktperson for Inntaksteam er Nanna Kristoffersen.

Skole/barnehageåret 2016-2017 har inntaksteamet møter følgende datoer: 
1. september, 13. oktober, 24. november, 05. januar, 16. februar, 30. mars, 11. mai, 15. juni.


Aktuelle skjema: 

Sak til drøfting i Inntaksteam.pdf

Samtykkeærklæring - inntaktsteam.pdf

Sak til drøfting i Inntaksteam.docx

Samtykkeerklæring - Inntaksteam.doc

Skjema sendes pr. post til

Ringerike kommune v/Koordinerende enhet
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSS 

NB! Skjemaet må være Kooridnerende enhet i hende 14 dager før møtedato.

Publisert
16.06.2014
Sist endret
16.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk