Gå til innhold Gå til søk

Hønefoss kirke

Hønefoss kirkeHønefoss kirke  brant ned 26. januar 2010. Det bygges ny en ny kirke i på samme tomt. Kirken skal stå ferdig i løpet av 2017.  Se arkitektenes illustrasjon her,

Den gamle Hønefoss kirke var en trekirke. Kirken ble innviet 10. desember 1862. Tegningene var utarbeidet av arkitekt Chr. H. Grosch.

Til byjubileet i 1952 og kirkens 100-årsjubileum i 1962 ble det foretatt visse forandringer av kirken etter planer av arkitekt Arnstein Arneberg.

Kirken hadde to klokker. Begge var, ifølge innskriften, støpt av A. O. Holte på Toten 1862. Den ene klokken hadde innskriften

«Over livets sterke larm klinge skal min klare stemme.
Vekke længsler i din barm at din fod ei maatte glemme
- tid til Herrens huus at gaa - naadens porte aabne staa…».

Den andre klokken hadde innskriften:

«Kom! Raaber her en røste - Til Herrens menighed: 
Forsamler eder! Hører! Kom! Raaber Herren selv/Jeg byder alle fred
- fra død til livet fører».

 

Kilde:Norges kirker, Buskerud - bind 2 av Sigrid og Håkon Christie.
Utgitt av Riksantikvaren, Gyldendal Norsk Forlag, 1986.

 

Publisert
11.12.2007
Sist endret
04.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk