Gå til innhold Gå til søk

Utvidet båndtvang i Ringerike

Landbrukskontoret i Ringerike og Hole har utvidet båndtvangen til 30.09 i beiteområder. De viktigste beiteområdene er Ringkollen – Krokskogen, Holleia, Bergsjø – Brekkebygda og østsida i Ådalen.

I sommer har det vært flere tilfeller hvor hund har jaget sau i Ringerike og Hole. Ordinær båndtvang gjelder fra 01.04 - 20.08.

Utvidet båndtvang til 30.09  gjelder i beiteområdene  Ringkollen – Krokskogen, Holleia, Bergsjø – Brekkebygda og østsida i Ådalen. Her er det dyr på utmarksbeite.

Unntak
Hund som brukes i lovlig jakt eller jakttrening i perioden f.o.m. 21.08 – 31.03 er unntatt båndtvangsbestemmelsene. Dette gjelder også hund som er i aktivt bruk som ettersøkshund.

Kart over beiteområdene med utvidet båndtvangen og forskrift for hundehold i Ringerike finnes her.

Landbrukskontoret oppfordrer alle til å holde hunden i bånd frem til 30.09.

Utvidet båndtvang

Publisert
08.09.2017
Sist endret
11.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk