Gå til innhold Gå til søk

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2018.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsskjema vil være tilgjengelig i søknadsportalen seinest 15. november.

I mellomtiden kan potensielle søkere forberede søknader ved å lese regelverket.

Søknadsfrist 8. desember.

Søknadsfrist og mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

For hele utlysningsteksten, se tilskuddsordningens nettside. Her vil det om kort tid publiseres en veileder for søkere og et forslag til årsplan. 

Kontaktperson for Ringerike kommune er Marianne Mortensen (e-post: marianne.mortensen@ringerike.kommune.no)

Publisert
30.10.2017
Sist endret
30.10.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk