Gå til innhold Gå til søk

Brukerundersøkelser i helse- og omsorgssektoren

I høst gjennomføres det brukerundersøkelser i helse- og omsorgssektoren. De tjenesteområdene som skal delta i undersøkelsen er beboere på sykehjem, pårørende til beboere på sykehjem samt brukere av tjenestene praktisk bistand og hjemmesykepleie.

Ringerike kommune er opptatt av å gi et godt og trygt helsetilbud. Da er det svært viktig for oss å vite hvordan du som bruker eller pårørende opplever kvaliteten på våre tjenester. Helse- og omsorgssektoren gjennomfører derfor jevnlige brukerundersøkelser innenfor flere områder.

Høstens undersøkelsen starter i uke 39. 

Pårørende og et tilfeldig utvalg av brukere av de hjemmebaserte tjenestene praktisk bistand og hjemmesykepleie, vil få undersøkelsen tilsendt pr. post og besvarelsen skal returneres innen 15. oktober.

Undersøkelsen blant beboere på sykehjem gjennomføres til gitte tidspunkter i løpet av uke 39. 

Deltakelse i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men vi ønsker størst mulig deltagelse for å få bredest mulig informasjon fra så mange som mulig. Svarene du gir vil bli behandlet helt anonymt, dvs. de kan ikke spores tilbake til ditt navn. 

Brukerundersøkelsen vil ende i en sluttrapport som skal brukes i kvalitetsarbeidet til videre forbedring av tjenestene. Sluttrapporten vil foreligge i november 2017.

Har du spørsmål i forbindelsen med undersøkelsen? Ta kontakt med kvalitetsrådgiver i helse og omsorg: Taran Helene Juvet, tlf: 409 05 693 (08.00-15.00)

Publisert
22.09.2017
Sist endret
22.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk