Gå til innhold Gå til søk

Ringeriksregionen og andre samarbeidsforum

Ringerike kommune er med i to regionråd og en samarbeidsallianse.

Rådet for Ringeriksregionen

Rådet for Ringeriksregionen  er et politisk samarbeidsorgan for Hole, Ringerike og Jevnaker kommuner. 

Innovasjonsløft - Ringerike er et stort prosjekt i regionrådets regi. Hovedmål for Innovajonsløft er at inntil 70 virksomheter i Ringeriksregionen gjennomfører kompetansehevende program i innovasjon innen utgangen av 2019. Innovasjonsløft skal bidra til å skape/sikre minst 250 arbeidsplasser i Ringeriksregionen

Ringeriksregionen:

  • Felles bo og arbeidsmarked
  • Felles regionhovedstad og studentby
  • Sentral beliggenhet og korte avstander
  • Fjorder, elver og ”Marka-områder”
  • Unik og felles historie (konger, eventyr, grus, glass, skog)

 

Vestregionen
Vestregionen er navnet på det omfattende frivillige regionale samarbeidet mellom de 15 kommunene rett vest for Oslo, samt fylkeskommunene i Akershus og Buskerud. Du finner mer informasjon om Vestregionen i menyen til venstre.

 

 

Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionenmål er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Alliansen består av 79 kommuner og 5 fylkeskommuner i hovedstadsområdet.

Publisert
09.11.2010
Sist endret
17.01.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk