Gå til innhold Gå til søk

Stemmerett og manntall

Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingssvalget:

Norske statsborgere som

  • vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som 
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som 
  • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene over, stemmerett dersom de

a)

har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller

b)

er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme ved kommune- og fylkestingsvalget, må du stå innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Velgere bosatt i Norge:
Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr. 30. juni i 2017.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni 2017, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet:
Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i eget brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen 11. september kl. 21.

Skjema for søknad om innføring i manntallet

Publisert
04.03.2017
Sist endret
08.05.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf. 32 11 74 00

Send e-post til
valgstyrets sekretariat
 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk