Gå til innhold Gå til søk

Valg 2017

Det er 2- dagers valg i Ringerike. Valgdagene er søndag 10. og mandag 11. september. Forhåndstemmingen starter 10. august.

ValgStortingsvalg avholdes hvert fjerde år i Norge. Ved å bruke stemmeretten er du med på å velge hvilke politikere som skal styre  de neste fire årene.

Åpningstiden for valglokalene er:

  • Søndag 13. september  kl. 14.00 - 19.00.
    NB! Det er kun Veien og Ullerål krets som har valgting søndag.
  • Mandag 14. september kl. 09.00 - 21.00.

Hvordan stemme

Her finner du informasjon om hvem som kan stemme ved årets stortingsvalg og hvordan du undersøker om du står riktig oppført i manntallet.

Valgkort og legitimasjon
Ringerike kommune sender ut valgkort til alle velgere. I valgkortet gis det informasjon om hvor og når du skal stemme på valgdagen.

Legitimasjon
Alle velgere må legitimere seg for å få avgi stemme, med mindre de er kjent for stemmemottaker. Dette for å sikre at stemmer ikke blir avgitt i andre personers navn.

Forhåndsstemming
Du kan forhåndsstemme i et forhåndsstemmelokale, ved stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner eller ved ambulerende stemmegivning. Les mer.

Den ordinære forhåndstemmingen starter 10. august. Det er mulig å avgi  tidligstemme fra 1. juli.

Publisert
17.03.2017
Sist endret
10.08.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf. 32 11 74 00

Send e-post til
valgstyrets sekretariat
 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk