Alfabetisk liste over ansatte med telefonnummer og e-postadresser. Lista viser ikke alle ansatte i kommunen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å            
For å finne ansatte ut fra arbeidssted, bruk søkefunksjonen i nettleseren (CTRL + F)

Etternavn

Fornavn

Tlf

Mobil

Arbeidssted

E-postadresse

 

A

 

 

 

 

 

 

Aagesen

Tove

 

91732160

Ergo/Hønefoss omsorgssenter

tove.aagesen@ringerike.kommune.no

 

Aamodt

Liv Ragna

 

97956100

Spes.ped.team.

liv.ragna.aamodt@ringerike.kommune.no

 

Aaskjær

Iren Hansen

 

40909684

Lund/Trulsrudvn./Slettaker

Iren.hansen.aaskjaer@ringerike.kommun.no

 

Aker

Asle

 

95938823

Spesialrådgiver, Rådmannens stab

asle.aker@ringerike.kommune.no 

 

Akre-Hansen

Kristin

94133725

Helse og omsorg

kristin.akre-hansen@ringerike.kommune.no  

 

Alknäs

Laila Elise

94883442

Tildelingskontoret

Laila.elise.alknas@ringerike.kommune.no

 

Andersen

Elisabeth Nordli

32123188

Eikli barnehage

elisabeth.nordli.andersen@ringerike.kommune.no

 

Andersen

Lisabeth

 

92423986

Skatt og avgift

Lisabeth.Andersen@ringerike.kommune.no

 

Andersen

Sven Magne

32122275

90117060

Teknisk tjeneste

sven.magne.andersen@ringerike.kommune.no

 

 

Andreassen

Jan

 

Boteamet

jan.andreassen@ringerike.kommune.no

 

Andresen

Arild

91384936

Eiendomsforvaltning

arild.andresen@ringerike.kommune.no

 

Andresen

Kristin S.M.

97088760

Forebygg arb barn og unge

kristin.andresen@ringerike.kommune.no

 

Armstrong

Erik

32117600

 

Lønn

erik.bentung.armstrong@ringerike.kommune.no

 

Arnesen

Gro

32114234

 

Hønefoss sykehjem

gro.arnesen@ringerike.kommune.no

 

 

Arnestad

Kari

 

95899227

HR

kari.arnestad@ringerike.kommune.no

 

Arntzen

Bjørn

 

95482255

Helse og velferd

bjorn.arntzen@ringerike.kommune.no

 

Ask

Marit

32181550

Helgerud skole

marit.ask@ringerike.kommune.no

 

Ask

Silje Elisabeth E.

 

40804243

Forebyggene helsetj. Barn & unge

Silje.elisabeth.embretsen.ask@ringerike.kommune.no

 

Aslesen

Marit J.

32117405

Dokumentsenteret

marit.aslesen@ringerike.kommune.no

 

Aspelund

Gun Ingrid

32117505

Biblioteket

gun.ingrid.aspelund@ringerike.kommune.no

 

Aspen

Øyvind

 

40909707

PPT

Oyvind.aspen@ringerike.kommune.no

 

Aurdal

Elisabeth

32115361

Helse og velferd

elisabeth.aurdal@ringerike.kommune.no

 

B

 

 

 

 

 

 

Babani

Yusuf

48114690

Eiendomsforvaltningen

Yusuf.babani@ringerike.kommune.no

 

Bakke

Geir

32117663

Regnskap

geir.bakke@ringerike.kommune.no

 

Bakkeby

Anne Marie

32117827

97106046

Teknisk tjeneste

anne.marie.bakkeby@ringerike.kommune.no

 

Bakken

Astrid

32114234

Hønefoss oms.senter

astrid.bakken@ringerike.kommune.no

 

Bakken

Grethe

32117793

97163494

Dokumentsenteret

grethe.bakken@ringerike.kommune.no

 

Bakken

Marianne Tollefsen

32117509

 

Biblioteket

marianne.tollefsen.bakken@ringerike.kommune.no

 

Bakken

Siw Iren

90040447

Fysio/Hønefoss sykehjem

siw.iren.bakken@ringerike.kommune.no

 

Bakken

Stefan

40804513

Areal og byplan

stefan.bakken@ringerike.kommune.no

 

Bakken

Tonje

32146005

40917811

Hvelven

tonje.bakken@ringerike.kommune.no

 

Bang

Lise

90533564

47029119

Spes.ped. team

lise.bang@ringerike.kommune.no

 

Bekkeheien

Aase

32117507

 

Biblioteket

aase.bekkeheien@ringerike.kommune.no

 

Bekkevold

Hanne

 

40917848

Tildelingskontoret

Hanne.Bekkevold@ringerike.kommune.no

Berg

Bente Anita Bråthen

 

97702064

Fagforbundet Ringerike

bente.anita.berg@ringerike.kommune.no

Berg

Inger Anne Næss

32146018

46819944

Hvelven

inger.anne.berg@ringerike.kommune.no

Berg

Karianne

97082960

97082960

SLT-koordinator

karianne.berg@ringerike.kommune.no

Berg

Trine

90511024

92051193

Spes.ped.team

trine.berg@ringerike.kommune.no

Bergan

Anne

32110989

Sokna omsorgsenter

anne.bergan@ringerike.kommune.no

Berge

Marianne Rumohr

32117027

41658540

Hjemmeb. tj, Heradsbygda

marianne.rumohr.berge@ringerike.kommune.no

Bergersen

Erik André

 

91562934

Teknisk tjeneste

Erik.andre.bergersen@ringerike.kommune.no

Bergerud

Sølvi

95788040

95788040

Forebygg arb barn og unge

solvi.bergerud@ringerike.kommune.no

Bergflødt

Silje Margrethe

 

40924471

Psykisk helse og rus

Silje.margrethe.hennum.bergflodt@ringerike.kommune.no

Berggaard

Asle

91832112

91832112

IT-enheten

asle.berggaard@ringerike.kommune.no

Berghagen

Eirin

97482963

98067680

Spes.ped. team

eirin.berghagen@ringerike.kommune.no

Bergsland

Lise Nysted

 

97068949

PPT

Lise.nysted.bergsland@ringerike.kommune.no

Birkeland

Ann-Elisabeth

40043367

Tildelingskontoret

ann.elisabeth.birkeland@ringerike.kommune.no

Bjerke

Nita Vørner

95918506

HR

nita.vorner.bjerke@ringerike.kommune.no 

Bjerkesmoen

Mette

32117007

91800640

Dagsenteret, Norderhovhjemmet

mette.bjerkesmoen@ringerike.kommune.no 

Bjerknes

Margaret Tuff

 

40804245

Psykisk helse og rus

Margaret.tuff.bjerknes@ringerike.kommune.no

Bjerkås

Trude Svendsen

32117415

99121200

Sekretariat

Trude.svendsen.Bjerkas@ringerike.kommune.no

Bjøralt

Hanne

 

40804242

Forebyggende helsetj. Barn & unge

Hanne.bjøralt@ringerike.kommune.no

Bjørkli

Kaia

46821954

46821954

Forebygg arb barn og unge

kaia.bjorkli@ringerike.kommune.no

Bjørnstad

Kristin

32117608

Lønn

kristin.bjornstad@ringerike.kommune.no

Blekkerud

Ellen

32181086

Tyribo, Hjemmebasert

ellen.blekkerud@ringerike.kommune.no

Borgen

Sunniva

 

40924474

Tildelingskontoret

Sunniva.borgen@ringerike.kommune.no

Braaten

Lars-Erik

 

97045934

Barnehagerådgiver

Lars.erik.braaten@ringerike.kommune.no

Brager

Anne Marie

95899211

91863023

Austjord

Anne.marie.brager@ringerike.kommun.no

Brahushi

Tove

32117642

Hønefoss skole

Tove.Brahushi@ringerike.kommune.no

Bratli

Brede

40917821

Brann og redning

brede.bratli@ringerike.kommune.no

Bratli

Åste

32137609

Nes skole

aste.bratli@ringerike.kommune.no

Bratsberg

Lillian Tangen

99305549

Tildelingskontoret

lillan.tangen.bratsberg@ringerike.kommune.no

Brekke-Solbakke

Gunn

 

40900139

Tildelingskontoret

gunn.brekke-solbakke@ringerike.kommune.no

Brenna

Solfrid

 

40924478

Helse og omsorg

solfrid.brenna@ringerike.kommune.no

Brentebråten

Lars

 

91635190

Austjord

lars.brentebraten@ringerike.kommune.no

Broch

Thea

32117454

99019387

Kommuneadvokat

Thea.broch@ringerike.kommune.no

Brun

Linda Eide

 

97976386

Læringssenteret for voksne

Linda.eide.brun@ringerike.kommune.no

Brazauskaite

Simona

 

40804247

Teknisk tjeneste

simona.brazauskaite@ringerike.kommune.no

Brørby

Trine

32117762

90130853

HR

trine.brorby@ringerike.kommune.no 

Bråten

Anne

32117914

92294089

Forebygg arb barn og unge

anne.braten@ringerike.kommune.no

Bråten

Bente

32117506

Biblioteket

bente.braten@ringerike.kommune.no

Bråten

Gjermund

32140490

 

Helseavdeling Hvalsmoen

Gjermund.braten@ringerike.kommune.no

Bråthen

Christine Myhre

 

95161650

Kommunalsjef helse og omsorg

christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no

Bråthen

Kristi

40804515

Miljø - og arealforv.

kristi.brathen@ringerike.kommune.no

Buttingsrud

Tollef Uppstad

 

40917822

Brann og redning

Tollef.uppstad.buttingsrud@ringerike.kommune.no

Bøe

Karen-Anne

32117672

Regnskap

karen.anne.boe@ringerike.kommune.no

Børresen

Ingunn

32137609

97735879

Nes skole

ingunn.borresen@ringerike.kommune.no

D

 

 

 

 

 

Dahl

Emilie

 

98844366

PPT

Emilie.dahl@ringerieke.kommune.no

Dahl

Inger

32117427

Regnskap

inger.dahl@ringerike.kommune.no

Dahl

Lena

97150540

97150540

Helse og velferd

lena.hvinden.dahl@ringerike.kommune.no

Dahl

Torkjell

32117759

93027388

IT-enheten

torkjell.dahl@ringerike.kommune.no

Dalby

Mina

32115355

46844571

Ergoterapeut

Mina.dalby@ringerike.kommune.no 

De Jong

Arno

32115391

91628760

ReHabiliteringsteam Austjord

arno.dejong@ringerike.kommune.no

Denné

Kari Veien

32117469

40900140

Valg/salgs- og skjenkebevillinger

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no

Dihle

Kari Engen

32146031

Hvelven omsorgssenter

Kari.engen.Dihle@ringerike.kommune.no

Dragerengen

Anne Marit

32114205

 

Hønefoss sykehjem

anne.marit.dragerengen@ringerike.kommune.no

 

Dysterud

Per

 

91641410

Teknisk tjeneste

per.dysterud@ringerike.kommune.no

E

 

 

 

 

 

Edvardsen

Gunn

93407021

93407021

Kommunalsjef Samfunn

gunn.edvardsen@ringerike.kommune.no

Egede-Nissen

Helge

32117785

90999388

Fellesorganisasjonen

Helge.egede-nissen@ringerike.kommune.no

Egge

Anne Cathrine

 

40804244

Psykisk helse og rus

Anne.cathrine.egge@ringerike.kommune.no

Eggen

Jorun Holth

 

93451160

PPT

Jorun.h.eggen@ringerike.kommune.no

Eggum

Birgit

32114216

41457408

Hønefoss oms.senter

Birgit.eggum@ringerike.kommune.no

Ellevold

Lillian

32117739

Saksbehandler, oppvekst

lillian.ellevold@ringerike.kommune.no

Emilsen

Tove

 

97668846

Helse og velferd/NAV

tove.emilsen@ringerike.kommune.no

Endrerud

Jon Are

97531690

97531690

IT-enheten

jon.are.endrerud@ringerike.kommune.no 

Enerud

Carina

97591650

Forebygg arb barn og unge

carina.enerud@ringerike.kommune.no

Engen

Heidi-Elin

 

99208343

Eiendomsforvaltningen

Heidi-elin.engen@ringerike.kommune.no

Enger

Anne Gunn Løvli

90506391

47642492

Spes.ped. team

anne.gunn.enger@ringerike.kommune.no

Engstrøm

Linda

 

40804223

Miljø- og arealforvaltning

Linda.engstrom@ringerike.kommune.no

Eriksen

Anne Kari

32171420

Kulturskolen

Anne.kari.eriksen@ringerike.kommune.no

Eriksen

Bente Vigdis

32117692

Skatteoppkreveren

bente.vigdis.eriksen@ringerike.kommune.no 

Eriksen

Cecilie Formo

32109610

97175829

Sokna skole

Cecilie.formo.eriksen@ringerike.kommune.no

Eriksen

Kine Mauseth

90805512

Legevakt

kine.mauseth.eriksen@ringerike.kommune.no

Erstad

Rune

 

97784808

Kommuneadvokat

rune.erstad@ringerike.kommune.no

Evensen

Mailis

95723808

Helse og velferd

mailis.evensen@ringerike.kommune.no

F

 

 

 

 

 

Fagervold

Lena

32117674

41617649

Advokat

Lena.fagervold@ringerike.kommune.no

Fagerås

Morten

 

90920175

Teknisk tjeneste

Morten.fageras@ringerike.kommune.no

Faksvåg

Rune

97021669

Friskvern

rune.faksvag@ringerike.kommune.no

Farmen

Lillian

32117635

Tildelingskontoret helse

lillian.farmen@ringerike.kommune.no

Fimreite

Aleksander

 

98857685

IT-enheten

aleksander.fimreite@ringerike.kommune.no

Fiskevold

Halvard

 

40804256

Miljø- og arealforvaltning

Halvard.fiskevold@ringerike.kommune.no

Fjeldavli

Karl Otto

 

99226250

Hjelpemiddellageret

Karl.otto.fjeldavli@ringerike.kommune.no

Flåten

Eva Jeanette

 

94151157

Austjord Behandlingssenter

Eva.jeanette.flaten@ringerike.kommune.no

 

Fodnæs

Erling

93089029

Oppvekst

erling.fodnaes@ringerike.kommune.no

Fodnæss

Kristine Sørsdal

 

90682736

Kulturtjenesten

Kristine.sorsdal.fodnaess@ringerike.kommune.no

Forbord

Linn Skjønnhaug

32181360

 

Haugsbygd ungdomsskole

Linn.forbord@ringerike.kommune.no

Foss

Per Magne

 

93004098

Teknisk tjeneste

per.magne.foss@ringerike.kommune.no

Fossholdt

Svenn Olav

32115265

95297573

Hjemmeb. tj.

svenn.olav.fossholt@ringerike.kommune.no

Frantzen

Hasse Tim

 

40909682

Fysio/Viken 2

Hasse.tim.frantzen@ringerike.kommune.no

Fredheim

Bjørn

32179463

90861912

Hallingby skole

bjorn.fredheim@ringerike.kommune.no

Frøislie

Per Christian

 

93041110

Eiendomsforvaltningen

Per.froislie@ringerike.kommune.no

G

 

 

 

 

 

Gauksrud

Ingunn

47836444

Eiendomsforvaltningen

ingunn.gauksrud@ringerike.kommune.no

Gjelstad

Inger

32181070

Tyribo oms.senter Institusjon

inger.gjelstad@ringerike.kommune.no

Gjerdalen

Marianne

97084390

97084390

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

marianne.gjerdalen@ringerike.kommune.no

Gjærløw

Belinda Johnsrud

99469974

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Belinda.johnsrud.gjaerlow@ringerike.kommune.no

Glesne

Turid

32114422

Institusjon

turid.glesne@ringerike.kommune.no

Goa

Åse Larsen

99407400

99407400

Eiendomsforvaltningen

ase.larsen.goa@ringerike.kommune.no

Green

Elin

40804221

Oppmåling

elin.green@ringerike.kommune.no

Grimsrud

Lene

 

46426120

Teknisk forvaltning utbygging

Lene.grimsrud@ringerike.kommune.no

Grønlid

Sanna

 

95899210

Økonomienheten

sanna.gronlid@ringerike.kommune.no

Grønvold

Inger Gåsbakk

32146000

95899228

Hvelven oms.senter

inger.gasbakk.gronvold@ringerike.kommune.no

Gulbrandsen

Anders

32117823

90136029

Teknisk tjeneste

anders.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Gulbrandsen

Nina

 

90526175

Helse og velferd/NAV

nina.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Gulbrandsen

Ole Einar

94159025

Areal og byplan

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Gundersen

Karine

 

48155059

Helse og omsorg

Karine.gundersen@ringerike.kommune.no

Gundersen

Natalie Jean

32117436

 

Lønn

Natalie.jean.gundersen@ringerike.kommune.no

Gunnerød

Thor Olav

32117549

90027139

Helse og velferd

thor.gunnerod@ringerike.kommune.no

Gustavson

Kari

32128030

90967450

Kulturtjenesten

kari.gustavson@ringerike.kommune.no

Guttormsen

Gondola

32117746

90870288

Tj. til funksjons-hemmede,

gondola.guttormsen@ringerike.kommune.no 

H

 

 

 

 

 

Hafnor

Dora Moen

41456634

Kreft- og demenskoordinator
Tildelingskontoret

dora.hafnor@ringerike.kommune.no

Hagen

Arvid

40917846

Landbrukskontoret

arvid.hagen@ringerike.kommune.no

Hagen

Steinar

40804512

Oppmåling

steinar.hagen@ringerike.kommune.no

Hamar

Anne Berit

32117451

Økonomiavdelingen

anne.berit.hamar@ringerike.kommune.no

Hamar

Gerd Marit

32179400

47666897

Nes omsorgsområde

gerd.marit.hamar@ringerike.kommune.no

Hamborg

Bjørg

32117037

Heradsbygda omsorgsområde

bjorg.hamborg@ringerike.kommune.no

Hamborg

Linda

 

46845529

Hjemmebasert tj. Krokenveien 19

Linda.hamborg@ringerike.kommune.no

Hansen

Grete Karin

32117751

Skatteoppkreveren

grethe.karin.hansen@ringerike.kommune.no 

Hansen

Kjell Børre

32117411

95752635

Ordfører

ordforer@ringerike.kommune.no

Hansen

Nina Bjella

 

40909704

Helse og omsorg

Nina.bjella.Hansen@ringerike.kommune.no

Hatten

Jan

32117711

90585595

Servicetorg/dokumentsenter

Jan.hatten@ringerike.kommune.no

Haug

Anne Mette

32111819

Ringerikskjøkken

Haug

Astrid

32117504

93409891

Biblioteket

astrid.haug@ringerike.kommune.no

Haug

Geir Egil

32117977

95899242

Brann- og redning

geir.egil.haug@ringerike.kommune.no

Haugen

Gunn

32109610

Sokna skole

gunn.haugen@ringerike.kommune.no

Haugelien

Anne

32179409

41450959

Hjemmebaserte tj. Nes

anne.haugelien@ringerike.kommune.no

Haugerud

Mari Randen

 

40924476

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Mari.randen.haugerud@ringerike.kommune.no

Havstein

Helge

 

90040447

Fysioterapeut

Helge.havstein@ringerike.kommune.no

Heen

Ida Marie

 

40804218

PPT

Ida.marie.heen@ringerike.kommune.no

Heggelund

Morten

32115355

Austjord

morten.heggelund@ringerike.kommune.no

Heiberg

Ellen

 

92259301

PPT

ellen.heiberg@ringerike.kommune.no

Heiberg

Ken Ove

40805514

Areal og byplan

Ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no

Heide

Randi

32117488

Regnskap

randi.pedersen.heide@ringerike.kommune.no

Heier

Mette S.

32117428

Avgiftskontoret

mette.heier@ringerike.kommune.no

Helgerud

Annlaug

 

41551558

Hjemmetjenesten Øst

Annlaug.helgerud@ringerike.kommune.no

Helgesen

Lise V. Haugli

32142390

 

Tyristrand barnehage

Lise.helgesen@ringerike.kommune.no

Helgesson

Lisa

 

40917817

Landbruk

Lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Helleland

Jon Andre

32111818

90879981

Ringerikskjøkken

Helleseter

Kari

32117641

93061953

Hønefoss skole

kari.helleseter@ringerike.kommune.no

Hellum

Arne

 

40900156

Byggesak

arne.hellum@ringerike.kommune.no

Henriksen

Kari Gjerdingen

 

40900158

Tildelingskontoret

kari.gjerdingen.henriksen@ringerike.kommune.no

Herseth

Bente

32117541

Tildelingskontoret

bente.herseth@ringerike.kommune.no

Herseth

Inger Lise

Austjord

inger.lise.herseth@ringerike.kommune.no

Herøy

Grethe

32146017

95992810

Heradsbygda omsorgsområde