Gå til innhold Gå til søk

Tjenestesteder A-Å

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ Ø Å 

Kart over tjenestesteder i sentrum finner du her.

A

Aurora (arbeidssenteret)

Areal -og byplan

Austjord

Austjord avlastning (barn og unge)

Avgiftskontoret

B

Biblioteket

Brann- og redningstjenesten

Byggesak

E

Eiendomsdrift

Eiendomsforvaltningen

Eikli barnehage

Eikli skole

F

Fossetorget bofellesskap

Færdenmarka bofellesskap

H

Hallingby barnehage

Hallingby helsestasjon

Hallingby hjemmetjenester med bofellesskap

Hallingby skole

Haug barnehage

Haug helsestasjon

Haug hjemmetjenester

Haugsbygd ungdomsskole

Heggen barnehage

Helgerud skole

Helsestasjon for ungdom

Heradsbygda barnehage

Heradsbygda dagsenter

Heradsbygda hjemmetjenester

Hov Allè (bofellesskap)

Hov Gård bofellesskap

Hov hjemmetjenester

Hov ungdomsskole

Hvelven bofellesskap

Hvelven omsorgssenter med bofellesskap for demente

Hvervenmoen barnehage

Hønefoss barnehage

Hønefoss helsestasjon

Hønefoss omsorgssenter

Hønefoss skole

I

IT-enheten

K

Kirkeskolen

Kommuneadvokaten

Kommunepsykolog

Krisesenteret i Hønefoss

Krokenveien 17/19 hjemmetjenester

Kulturtjenesten

L

Legevakt (interkommunal)

Lundveien bofellesskap

Læringssenteret for voksne

M

Miljø- og arealforvaltning

N

NAV Ringerike

Nes barnehage

Nes omsorgssenter

Nes skole

O

Oppmåling

P

PPT

R

Regnskap og lønn

Ringerike bibliotek

Ringerike kulturskole

Ringerikskjøkken

S

Sagatun bofellesskap

Sagaveien bofellesskap

Sentrum hjemmetjenester

Servicetorg og dokumentsenter 

Skatteoppkreveren

Sokna omsorgssenter

Sokna skole

T

Transportjeneste - helse og omsorg

Trulserudveien bofellesskap

Tyribo omsorgssenter

Tyristrand barnehage

Tyristrand helsestasjon

Tyristrand skole

U

Ullerål barnehage

Ullerål skole

V

Vang skole

VAR - vann, avløp og renseanlegg

Veien barnehage

Veien skole

Veienmarka ungdomsskole

Ø

Økonomienheten

Publisert
04.03.2011
Sist endret
04.03.2016

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk