Gå til innhold Gå til søk

Bolighygiene - veiledning om inneklima

Beskrivelse

Mistenker du dårlig inneklima i boligen din? Ser du tegn til fuktskader eller muggsopp? Har du eller andre i husstanden symptomer som kan skyldes innemiljøet? Da kan du kontakte kommunen som kan gi deg råd og veiledning om inneklima og bolighygiene og eventuelt foreta en inneklimamåling.

Et godt inneklima er viktig for helsen din. Har boligen din fuktskader eller muggsopp, kan det øke risikoen for utvikling og forverring av sykdommer som allergier og luftveislidelser.

En inneklimamåling i boligen kartlegger blant annet:

  • CO²-innhold
  • temperatur
  • forekomst av fuktskader
  • forekomst av muggsopp
  • støv- og radoninnhold

Kommunen kan føre tilsyn i utleieboliger der inneklimaproblemet skyldes forhold som leietakerne ikke kan utbedre selv. Utleieren har ansvaret for at utleieboliger er i tilfredsstillende stand. Leietaker bør derfor først kontakte utleier dersom det er dårlig inneklima i utleieboligen.

Målgruppe

Alle som eier eller leier bolig i kommunen.

Vilkår

Samarbeidspartnere

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 (Helsefremmende og forebyggende arbeid)

Folkehelseloven kap. 3 (Miljørettet helsevern)

Veiledning

Ta kontakt med kommunens avdeling for miljørettet helsevern og beskriv problemet. Mener du å ha blitt syk av inneklimaet, bør du få en uttalelse fra fastlegen din. Kommunen vurderer om en inneklimamåling skal gjennomføres og vil i så fall avtale et tidspunkt med deg.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til avdeling for miljørettet helsevern. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Gode råd for godt inneklima i boligen (helsenorge.no)

Tema: Inneklima (Folkehelseinstituttet)

Tema: Inneklima (Direktoratet for byggkvalitet)

Inneklima (Norges astma- og allergiforbund)

Søkeord

innemiljø, inneklima, inneluft, boligklima, hygiene, renhold, helsevern, helserisiko, helseplager, luftkvalitet, midd, mugg, muggsopp, sopp, støv, svevestøv, svevepartikler, bakterier, fukt, fuktskade, råte, råteskade, radon, asbest, trekk, lufttemperatur, luftfuktighet, røyking, røyk, tobakk, tobakksrøyk, sigarettrøyk, sot, sotpartikler, os, peis, peisos

Innhold sist oppdatert

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk