Gå til innhold Gå til søk

Miljø- og arealforvaltning

Konstituert enhetleder: Heidi Skagnæs
E-post:  heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no

Følgende fagavdelinger inngår:

Areal- og byplan
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner, temaplaner og utredninger.

Areal og byplan infoside

Avdelingsleder:  Grethe Tollefsen
E-post: grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no

Byggesak
Behandler hovedsakelig byggesaker og fører tilsyn med disse. I tillegg behandles byggesaker for diverse typer bygninger og anlegg, delingssaker, nye avkjørsler m.m

Byggesak infoside

Avdelingsleder:  Arne Hellum
E-post: arne.hellum@ringerike.kommune.no

Landbruk
Er lokalt den offentlige instans for jordbruk,skogbruk,viltstell og fiskestell innen kommunen. Påse at lovverket for disse ulike fagsektorer følges, og behandler søknader etter lovverk. Formidler offentlige tilskudd og driver generell veiledning på fagetaten.

Konstituert avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 
E-post:  Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no 

Miljø

Naturmangfold og miljøvern.

Kontaktperson: Lisa Helgesson.
E-post: lisa.helgesson@ringerike.kommune.no

Forurensning, vann og avløp.

Kontaktperson: Ingrid Strømme.
E-post: ingrid.stromme@ringerike.kommune.no

Oppmåling

Oppmålingsforretninger, kartverk, eiendomsinformasjon, seksjonering og eiendomsskatt.

Avdelingsleder: Elin Green
E-post: elin.green@ringerike.kommune.no

Publisert
15.11.2007
Sist endret
22.09.2015

Kontakt oss

Enhetsleder:
Heidi Skagnæs
tlf: 32 11 75 54
mob: 409 17 841
e-post 

Besøksadresse:
Storgt. 13, Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk